Obchodní podmínky

1. Dodavatel (prodávající)

Oděvní atelier

JT couture & tailorś s.r.o.

Sokolská 1802/32, Praha 2

IČ: 24271055


 Email: 
prodej@fashionbeauty.cz
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Abyste ji viděli, povolte JavaScript 

Web: 
www.tauchmanova.cz

Bankovní spojení: Komerční banka: 
107-4720770247/0100

Pobočky

atelier & dílna: Nová Paka, Dr.K.Tučka 69.
boutique & salon: Praha 2, Sokolská 32

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačními podmínkami ještě před zakoupením (objednáním) zboží. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, jakož i souvisejícími předpisy. Individuální smlouvy

s kupujícím jsou nadřazeny těmto Obchodním podmínkám.

Práva a povinnosti nakupujícího

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud zákazník zboží u doručovatele nevyzvedne, může prodávající vymáhat náklady s objednávkou spojené po zákazníkovi.

Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené. 

Vrácené zboží musí být v původním obalu, nepoškozené nebo jinak znehodnocené.

Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez udání důvodu vrátit a budou vám zpět zaslány peníze .(ať již bankovním převodem nebo složenkou). Vráceny jsou pouze peníze za zboží, nikoli poštovné. V případě, že objednávka přesáhne částku, kdy zákazník již neplatí poštovné a chce zboží vrátit, vracíme částku za zboží bez částky za poštovné.

Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata!!!

Reklamaci zašlete na adresu:

Jiřina Tauchmanová
Dr. K. Tučka 69
509 01 Nová Paka

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity       pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimkou jsou situace související s přepravou či platbou týkající se objednaného zboží (např. sdělení jména, telefonu a adresy dodání).

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem navrhne cenu a termín dodání.

Platební podmínky

Úhradu za objednané zboží lze provádět předem bankovním převodem, na dobírku při doručení zboží, nebo v hotovosti při předání zboží. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

Zasílání Českou poštou jako Obchodní balík. Cena přepravy se řídí dle ceníku. 
Některé zboží vyžaduje Osobní vyzvednutí v místě salonu firmy v Nové Pace nebo v Praze, možné je využít i Osobní dodánív rámci ČR.

U označeného zboží: U některého zboží výslovně doporučujeme Osobní odběr, nebo Osobní dodání. V případě zaslání tohoto zboží Obchodním balíkem přechází riziko poškození zboží na Zákazníka.

Termín a čas předání zboží bude předem dohodnut mezi Firmou a Zákazníkem.

Odstoupení od smlouvy

  • a) Dle platných zákonů ČR má kupující, který neuskutečnil svůj nákup osobně v prodejně, ale „na dálku“ (např. v e-shopu, po telefonu, e-mailem) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy, s dostatečnými kontaktními údaji kupujícího, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s návrhem dalšího nákupu se kterým bude případná úhrada započtena a vracené zboží zaslat na adresu prodávajícího. Vypořádání proběhne do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • b) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy pokud je zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou (například zboží neodpovídá objednávce).
  • c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku služeb a zboží upraveného na přání kupujícího a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Ochrana osobních dat

Vyplněním a odesláním objednávky na www.fashionbeauty.cz souhlasí kupující se zpracováním a se shromažďováním svých osobních údajů prodávajícím. Jedná se o údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČ a DIČ.

Vyplněním a odesláním objednávky na www.kosile24.cz Kupujicí souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Tím se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (je-li poskytnuto), IČ a DIČ (jsou-li poskytnuty).

Osobní data budou zpracována Prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení registračního účtu. Pokud Kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů Prodávajícího pro účely zasílání informací a obchodního sdělení. Tento souhlas uděluje kupující dobrovolně a má možnost kdykoli svůj souhlas pro zpracování za účelem informací a obchodních sdělení odmítnout.

Prodávající je povinen se při shromažďování a zpracování osobních dat řídit zákonem č. 101/2000Sb O ochraně osobních údajů.

Prodávající je povinen respektovat soukromí Kupujícího a chránit jeho osobní data před zneužitím. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje bez souhlasu Kupujícího žádné třetí straně.

Poskytnutá data jsou uchovávána a zpracována po dobu neurčitou, a to v elektronické nebo tištěné podobě.

Kupující je oprávněn požadovat vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou shromažďovány nebo zpracovávány v rozporu s ochranou soukromí, anebo je oprávněn požadovat, aby Prodávající sjednal nápravu případného vadného stavu.

 

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.01.2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení.